Nesodden Rideklubb

 

 Dressurhest

 

Vær medlem i et positivt hestemiljø

Meld deg inn i Nesodden rideklubb!
Som medlem i Nesodden rideklubb får du mulighet til å være med på ulike aktiviteter som har med hest å gjøre. Her eksempler på aktiviteter klubben arrangerer, ofte i samarbeid med Nesodden Ridesenter.
• Programridning-dressur
• Sprangstevner 
* Dressurstevner
• Diverse kurs som rideknapper, ”grønt kort”-kurs.
• Rideleir -Helg
• clinics
* Stil og sits
* Bladet Hestesport 8.ganger i året


Klubben drives frivillig av hesteintereserte.
Vi søker stadig etter nye frivillige som ønsker å delta i ulike aktiviteter.
Det krever ingen kunnskap om hest. Hvor mye man ønsker å gjøre er opp til hver enkelt.
Ta gjerne kontakt for en hyggelig prat om dette. 
Både klubben og ridesporten generelt får tilskudd pr medlem.
Dette går igjen tilbake til medlemmene i form av aktiviteter, utstyr som for eksempel hindermateriale, utbedring/opparbeiding.
familiemedlem: 400 kr
kontaktperson: Nina Dehli

Velkommen til oss i Nesodden rideklubb